Kategorie

REKLAMACJE- ZWROTY


Informacje i druki (formularze) odstąpienie od umowy sprzedaży i reklamacj

W sklepie carptravel.pl masz 14 dni na zwrot towaru,
dbamy o Twoja satysfakcję, zworty sa bardzo proste.Jak zwrócić? 1. Zapoznaj się z Prawem Odstąpienia od Umowy2. Jeśli chcesz skożystac z prawa odstąpienie od umowy -  pobierz z naszej strony formularz
 zwrotu i wypełnij go. 3. Spakuj produkt lub produkty, które chcesz zwrócić i odeślij je wraz z dowodem zakupu i wypełnionym wcześniej formularzem zwrotu na adres sklepu:

P.H.U. CARPTRAVEL
PRZEMYSŁAW PAJĄK
ul. Jaworzyńska 43/45,

59-220 Legnica
tel. +48 663 592 131

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY OCHRONIĆ GO PRZED
USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane
konto bankowe Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany i podpisany formularz. Pliki do pobrania:

Druk reklamacji  pdf

Druk odstąpienia od umowy pdf
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawyprzy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………….…...................

 • Data:……………………...............................................................................

 • Adres Konsumenta :

 • ……………………………………….………………………………………………….............................

 • Numer telefonu:…………………………………………................................................

 • Adres e-mail: …………………………………..........................................................

 • Nazwa banku ………………………………….………….…………......................................

 • oraz numer konta bankowego:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

Lp.

Nazwa produktu

Cena brutto produktu

Ilość sztuk

1.

2.

3.

4.

Data odbioru produktu …………..........................................
Numer zamówienia/wysyłki ............................................

Data i podpis ................................................................

*niepotrzebne skreśli

 • GWARANCJA PRODUKTU

 1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 24 miesięcy, jest uzależniony od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura.

 4. Reklamacje należy zgłaszać:

  1. na adres P.H.U "CarpTravel" Przemysław Pająk ul. Jaworzyńska 43/45 59-220 Legnica,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  3. telefonicznie.

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carptravel.pl lub pisemnie na adres: CarpTravel Przemysław Pająk  ul. Jaworzyńska 43/45 , 59-220 Legnica.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: CarpTravel Przemysław Pająk  ul. Jaworzyńska 43/45 , 59-220 Legnica.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@carptravel.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
DRUK REKLAMACJI

 • Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………

 • Data:……………………...........................................................

 • Adres konsumenta :

 • ……………………………………….………………………………………………….........

 • Numer telefonu:……………………………………................................

 • Adres e-mail: ………….………………………………..............................

 • Nazwa banku ………………….………………………………………... …..........

 • oraz numer konta bankowego:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od momentu
wydania rzeczy w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi
określonych w kodeksie cywilnym.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
Jeżeli kupującym jest konsument,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu
określonegow art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Produkty objęte gwarancją podlegają reklamacji na zasadach określonych
przez gwaranta.
Rękojmia oraz gwarancja są uprawnieniami niezależnymi od siebie.

____________________________________________________________________

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

Nazwa produktu:.………………………………………………………...

Cena brutto produktu:……………………………………………………

Data odbioru produktu ...........................................

Opis wady/ przyczyna reklamacji:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................


Reklamacja w oparciu o rękojmię/ o gwarancję (zaznacz właściwe)

Data i podpis reklamującego..................................................

P.H.U. CARPTRAVEL PRZEMYSŁAW PAJĄK

ul. Jaworzyńska 43/45, 59-220 Legnica

www.carptravel.pl

Tel. +48 663 592 131

E-mail: sklep@carptravel.pl


Koszyk
...jest pusty

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Producenci
Płatności On-line
Promocje
Kobra Zanętowa Selion 16mm
29,00 zł 21,75 zł
Kamatsu LIMERIC 10 k-111
6,00 zł 3,20 zł
Profess PŁATKI LESZCZOWE
5,00 zł 4,00 zł
Mączka GLM 1kg CG
45,00 zł 38,25 zł
Nić rozpuszczalna PVA
8,00 zł 6,40 zł
Torba średnia Digital York
57,00 zł 51,30 zł
ROD HUTCHINSON ENDURO 12FT 3 LB
410,00 zł 328,00 zł
FOX Safety Carp Sack CCC027
132,00 zł 118,81 zł
Kamatsu LIMERIC 8 k-111
6,00 zł 3,20 zł
Kulki Profess SQUID 20mm 3kg
62,99 zł 53,54 zł
Igła do kulek
6,99 zł 5,59 zł
Czapka York - Moro
19,98 zł 15,99 zł
Kamatsu TOMARU 10 k-002
6,00 zł 3,20 zł
Protein Mix 1kg Carp Gravity
25,99 zł 22,09 zł
Ciężarek Zanętowy 66gr
6,00 zł 4,80 zł
FOX Micron MX 3 rod set CEI192
1,330,00 zł 1,157,10 zł
TASKA BUTT REST
12,90 zł 9,68 zł
Shimano - Aerlex 10000 XTB
420,00 zł 386,40 zł
Mączka z Kryla 60% 1kg
34,90 zł 29,67 zł
Profess GRYS KUKURYDZIANY
4,00 zł 2,47 zł
Marker H bojka
27,00 zł 21,60 zł
Wiadro Jaxon Pro Match 16L
37,00 zł 29,60 zł
Torba Active Traper 45x30x24cm
119,00 zł 107,10 zł
Program lojalnościowy

Nowości
Aktualności
01-09-2020
Wyświetl ten post na Instagramie.

Poranek w pracy...;) #profess #carpfishing #carp #carptravel #fishing #feeder

Post udostępniony przez CarpTravel (@carp.travel)

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.